Home |HPLC.CZ|

PUBLIKACE

Skripta a knihy

Časopisy

Bulletiny

Sborníky

Doktorandská práce

Douša M.: Studium analytických vlastností a stanovení polyetherových antibiotik v krmivech, Doktorská disertační práce, UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, Olomouc 2004.

Skripta a knihy

 1. Douša M.: Stanovení vitaminů, doplňkových látek a vybraných léčiv v krmivech, ÚKZÚZ Brno, 2007.
 2. Douša M.: Základy separačních metod se zaměřením na HPLC, Učební texty pro pracovníky ÚKZÚZ, LO ÚKZÚZ Brno, 2002 (ISBN 80-86548-09-0).

Časopisy

Impaktované časopisy

 1. Douša M., Srbek J., Rádl S., Cerný J., Klecán O., Havlíček J., Tkadlecová M., Pekárek T., Gibala P., Nováková L., Identification, characterization, synthesis and HPLC quantification of new process-related impurities and degradation products in retigabine. J. Pharm. Biomed. Anal. 94C, 71 (2014). [http://www.sciencedirect.com/].
 2. Lehnert P., Douša M., Lemr K., Underivatized amylose and cellulose as new stationary phases for hydrophilic interaction chromatography, J. Sep. Sci. 36, 3345 (2013). [http://onlinelibrary.wiley.com/].
 3. Lehnert P., Přibylka A., Maier V., Znaleziona J., Ševčík J., Douša M., Enantiomeric separation of R,S-tolterodine and R,S-methoxytolterodine with negatively charged cyclodextrins by capillary electrophoresis, J. Sep. Sci. 36, 1561 (2013). [http://onlinelibrary.wiley.com/].
 4. Douša M., Lehnert P., Adamusová H., Bosáková Z., Fundamental study of enantioselective HPLC separation of tapentadol enantiomers using cellulose-based chiral stationary phase in normal phase mode, J. Pharm. Biomed. Anal. 74 (2013) 111. [http://www.sciencedirect.com/].
 5. Douša M., Břicháč J., Chiral Chromatography Studies of Chemical Behavior of Cinacalcet on Polysaccharide Chiral Reversed-Phase HPLC Stationary Phases, J. AOAC Int. 95 (2012) 1639. [http://www.aoac.org/pubs/].
 6. Douša M., Břicháč J., Svoboda J., Klvaňa R.: Rapid HILIC method with fluorescence detection using derivatization reaction utilizing o-phthaldialdehyde for determination of degradation product of aliskiren, J. Pharm. Biomed. Anal. 66 (2012) 359. [http://www.sciencedirect.com/].
 7. Douša M., Gibala P.: Rapid determination of ambrisentan enantiomers by enantioselective liquid chromatography using cellulose-based chiral stationary phase in reverse phase mode, J. Sep. Sci. 35 (2012) 798.[http://onlinelibrary.wiley.com/].
 8. Douša M., Gibala P., Břicháč J., Havlíček J.: The formation of furfural compounds in selected saccharide- and polysaccharide-based pharmaceutical excipients, J. Pharm. Sci. 101 (2012) 1811. [http://onlinelibrary.wiley.com/].
 9. Douša M., Gibala P., Rádl S, Klecán O., Mandelová Z., Břicháč J., Pekárek T.: Identification, preparation and UHPLC determination of process-related impurity in zolmitriptan, J. Pharm. Biomed. Anal. 58 (2012) 1. [http://www.sciencedirect.com/].
 10. Douša M., Lemr K.: Liquid chromatographic method for enantiopurity control of alaptide using polysaccharide stationary phases, J. Sep. Sci. 34 (2011) 1402. [http://onlinelibrary.wiley.com/].
 11. Douša M., Gibala P., Havlíček J., Plaček L., Tkadlecová M., Břicháč J.: Drug-excipient compatibility testing-Identification and characterization of degradation products of phenylephrine in several pharmaceutical formulations against the common cold, J. Pharm. Biomed. Anal. 55 (2011) 949. [http://www.sciencedirect.com/].
 12. Douša M., Břicháč J., Gibala P., Lehnert P.: Rapid hydrophilic interaction chromatography determination of lysine in pharmaceutical preparations with fluorescence detection after postcolumn derivatization with o-phtaldialdehyde, J. Pharm. Biomed. Anal. 54 (2011) 972. [http://www.sciencedirect.com/].
 13. Douša M., Gibala P.: Fast HPLC Method Using Ion-Pair and Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography for Determination of Phenylephrine in Pharmaceutical Formulations, J. AOAC Int. 93 (2010) 1436. [http://www.aoac.org/pubs/].
 14. Douša M., Gibala P., Lemr K.: Liquid chromatographic separation of pregabalin and its possible impurities with fluorescence detection after postcolumn derivatization with o-phtaldialdehyde, J. Pharm. Biomed. Anal. 53 (2010) 717. [http://www.sciencedirect.com/].
 15. Douša M., Dubovská M.: High-Performance Liquid Chromatographic Determination of Dihydroergocristine in a Pharmaceutical Formulation with Fluorescence Detection, J. AOAC Int. 93 (2010) 97. [http://www.aoac.org/pubs/].
 16. Hosmanová R., Douša M.: HPLC stanovení obsahu vitaminu E v krmných surovinách, krmivech a potravinách, Chem.Listy 101 (2007) 578. [stáhnout zdepdf formátu].
 17. Douša M., Sikač Z., Halama M., Lemr K.: HPLC determination of lincomycin in premixes and feedstuffs with solid-phase extraction on HLB OASIS and LC–MS/MS confirmation, J. Pharm. Biomed. Anal. 40 (2006) 981.[http://www.sciencedirect.com/].
 18. Douša M.: HPLC stanovení robenidinu v krmivech, Chem.Listy 99 (2005) 509. [stáhnout zde v pdf formátu].
 19. Douša M., Lemr K., Stránský Z.: Determination of Methylbenzoquate in Premixes and Animal Feeds using Liquid Chromatography with Fluorescence Detection, J. AOAC Int. 88 (2005) 673. [http://www.aoac.org/pubs/].
 20. Douša M., Hosmanová R.: Rapid determination of amoxicillin in premixes by HPLC, J. Pharm. Biomed. Anal. 37 (2005) 373. [http://authors.elsevier.com/sd/article/].
 21. Douša M.: Stanovení ionoforových polyetherových monokarboxylových kyselin v krmivech metodou HPLC s postkolonovu derivatizací, Chem.Listy 99 (2005) 40. [stáhnout zdepdf formátu].
 22. Dudíková L., Nenáhlová D., Breburdová A., Douša M.: Optimalizace metody HPLC pro stanovení amprolia v krmivech pro obsahy menší než 5 mg.kg-1 s postkolonovu derivatizací, Chem.Listy 96 (2002) 751. [stáhnout zde v pdf formátu].
 23. Douša M.: Optimalizace metody stanovení trimethoprimu v premixech doplňkových látek a medikovaných krmivech pomocí HPLC, Chem.Listy 96 (2002) 631. [stáhnout zde v pdf formátu].
 24. Douša M.: Stanovení ethopabátu v premixech doplňkových látek a finálních krmivech metodou HPLC s fluorescenční detekcí. Mezilaboratorní porovnávací zkouška metody, Chem. Listy 95 (2001) 301. [stáhnout zde v pdf formátu].
 25. Douša M.: Stanovení obsahu lasalocidu v krmivech metodou HPLC s fluorescenční detekcí pro obsahy menší než 5 mg/kg, Chem. Listy 95 (2001) 123. [stáhnout zde v pdf formátu].
 26. Douša M.: Stanovení dimetridazolu ve finálních krmivech a premixech doplňkových látek metodou HPLC s UV detekcí. Mezilaboratorní porovnávací zkouška metody, Chem. Listy 94 (2000) 326. [stáhnout zde v pdf formátu].

Neimpaktované časopisy

 1. Douša M., Břicháč J.: HPLC determination of vitamin A in the animal feeds – the sources of errors and their reduc-tion, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica 47, 1 (2010). [http://chemie.upol.cz]
 2. Douša M.: Analytika doplňkových látek, Krmivářství 5(4), 27 (2002).
 3. Douša M.: Stanovení aminokyselin v krmivech, Krmivářství 4(4), 30 (2000).

Bulletiny

 1. Douša M., Petrová J.: Strategie výpočtů nejistot měření a návaznost měření na základě analýzy certifikovaného referenčního materiálu, Bulletin Národní referenční laboratoře X 2006/1, str. 27, ÚKZÚZ Brno, 2006 (ISSN 1212-5466).
 2. Douša M.: Citlivost a mez detekce při separaci v HPLC, Bulletin Národní referenční laboratoře X 2006/1, str. 21, ÚKZÚZ Brno, 2006 (ISSN 1212-5466).
 3. Douša M., Hosmanová R.: Hmotnost zkušebního vzorku a zrnitost materiálu jako významný zdroj chyby analytického stanovení, Bulletin Národní referenční laboratoře IX 2005/1, str. 41, LO ÚKZÚZ Brno, 2005 (ISSN 1212-5466).
 4. Douša M.: Problémy přenosu HPLC metod, Bulletin Národní referenční laboratoře IX 2005/1, str. 7, LO ÚKZÚZ Brno, 2005 (ISSN 1212-5466).
 5. Douša M., Hosmanová R.: Spektrofotometrické stanovení monensinu a salinomycinu v premixech, Bulletin Národní referenční laboratoře IX 2005/ 1, str. 1, LO ÚKZÚZ Brno, 2005 (ISSN 1212-5466).
 6. Hosmanová R., Douša M.: Ověření mechanického děliče Rotary sample divider Laborette 27, Bulletin 2004 laboratorního odboru roč. VIII, č.1, str. 49, LO ÚKZÚZ Brno, 2004 (ISSN 1212-5466).
 7. Douša M.: Stanovení obsahu nifursolu v krmivech metodou HPLC, Bulletin 2003 laboratorního odboru roč. VII, č.1, str. 27, LO ÚKZÚZ Brno, 2003 (ISSN 1212-5466).
 8. Douša M.: Stanovení nízkých obsahů robenidinu v krmivech metodou HPLC, Bulletin 2003 laboratorního odboru roč. VII, č.1, str. 13, LO ÚKZÚZ Brno, 2003 (ISSN 1212-5466).
 9. Douša M., Dudíková L., Boudová K., Breburdová A., Nenáhlová D.: Stanovení obsahu nikarbazinu v krmivech metodou HPLC, Bulletin 2003 laboratorního odboru roč. VII, č.1, str. 1, LO ÚKZÚZ Brno, 2003 (ISSN 1212-5466).
 10. Douša M.: Stanovení vitaminu D v premixech doplňkových látek metodou off-line HPLC, Bulletin 2002 laboratorního odboru roč. VI, č.2, str. 59, LO ÚKZÚZ Brno, 2002 (ISSN 1212-5466).
 11. Douša M.: Problematika stanovení vitaminu A v krmivech a potravinách metodou HPLC. Mezilaboratorní porovnávací zkoušky, Bulletin 2002 laboratorního odboru roč. VI, č.2, str. 39, LO ÚKZÚZ Brno, 2002 (ISSN 1212-5466).
 12. Douša M.: Problematika přípravy laboratorních vzorků krmiv, Bulletin 2002 laboratorního odboru roč. VI, č.2, str. 13, LO ÚKZÚZ Brno, 2002 (ISSN 1212-5466).
 13. Douša M.: Jak optimalizovat metodu stanovení doplňkových látek v krmivech, Bulletin 2002 laboratorního odboru roč. VI, č.2, str. 1, LO ÚKZÚZ Brno, 2002 (ISSN 1212-5466).
 14. Douša M.: Stanovení avilamycinu v premixech a krmných směsích metodou HPLC, Bulletin 2001 laboratorního odboru roč. V, č.3, str. 19, LO ÚKZÚZ Brno, 2001 (ISSN 1212-5466).
 15. Douša M.: Praktické zkušenosti a připomínky ke stanovení virginiamycinu v krmivech metodou HPLC, Bulletin 2001 laboratorního odboru roč. V, č.3, str. 45, LO ÚKZÚZ Brno, 2001 (ISSN 1212-5466).
 16. Douša M.: Ověření stanovení metody obsahu dimetridazolu ve finálních krmných směsích metodou HPLC, Bulletin 2001 laboratorního odboru roč. V, č.3, str. 37, LO ÚKZÚZ Brno, 2001 (ISSN 1212-5466).
 17. Douša M.: Problémy v HPLC, Bulletin 2000 laboratorního odboru roč. IV, č.2, str. 57, LO ÚKZÚZ Brno, 2000 (ISSN 1212-5466).
 18. Douša M.: Instrumentální validace – kalibrace modulů HPLC, Bulletin 2000 laboratorního odboru roč. IV, č.2, str. 52, LO ÚKZÚZ Brno, 2000 (ISSN 1212-5466).
 19. Douša M.: Validace HPLC metody – optimalizace podmínek separace, Bulletin 2000 laboratorního odboru roč. IV, č.2, str. 38, LO ÚKZÚZ Brno, 2000 (ISSN 1212-5466).
 20. Douša M. et.al.: Bulletin´98 laboratorního odboru č. 2, roč. II., LO ÚKZÚZ Brno, 1998.
 21. Douša M. et.al.: Bulletin´97 laboratorního odboru č. 1, roč. I., LO ÚKZÚZ Brno, 1997.

Sborníky

 1. Douša M., Břicháč J.,Gibala P., Lehnert P.: The determination of lysine in pharmaceutical preparations on HILIC columns with fluorescence detection, Proceedings of the symposium Czech Chromatography School - HPLC 2011, May, 2-4, 2011, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica 48S,2011 (ISBN 978-80-244-2756-0).
 2. Reitmajer J., Břicháč J., Douša M.: The comparison of chromatographic parameters of separation and detection on different UHPLC instruments, Proceedings of the symposium Czech Chromatography School - HPLC 2011, May, 2-4, 2011, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica 48S, 2011 (ISBN 978-80-244-2756-0).
 3. Douša M.: Aplikace spojení immunoafinitní chromatografie a HPLC v analýze vitaminu B12, Vitamins 2005, str. 195, Pardubice 14.-15.9. 2005 (ISBN 80-7194-748-2).
 4. Douša M.: Hosmanová R., Douša M.: Comparison of HPLC methods for determination of vitamers of vitamin E in animal feeds, Vitamins 2004, str. 210, Pardubice 13.-15.9. 2004 (ISBN 80-7194-644-3).
 5. Douša M.: Přehled stanovení lipofilních vitaminů v potravinách a krmivech, Vitamins 2004, str. 189, Pardubice 13.-15.9. 2004 (ISBN 80-7194-644-3).
 6. Douša M.: Problematika stanovení vitaminů A,D a E v krmivech, Vitamins 2001, Pardubice 5.-6.9. 2001.
 7. Douša M.: HPLC troubleshooting , ve skriptech Waters Dataschool of HPLC Basis/Advanced, Waters, Praha 2000.
 8. Douša M.: HPLC troubleshooting , ve skriptech Waters Dataschool of HPLC Basis/Advanced, Waters, Praha 1999.
 9. Douša M. (red.): Problematika stanovení doplňkových látek v krmivech. Sborník přednášek Plzeň 23.9-24.9. 1998. LO ÚKZÚZ Brno, 1999 (ISBN 80-86051-31-5). [část 1 (pdf formát 347 kB), část 2 (pdf formát 325 kB), část 3 (pdf formát 433 kB), část 4 (pdf formát 175 kB)].

Home |HPLC.CZ|

 
[Top of Page]
 
Last modified: