Copyright

 

 

1.       Obsah těchto webových stránek (jakož i zdrojový kód stránek) jsou duševním majetkem autora stránek.

2.       Obsah stránek nebude uživatel dále šířit v uvedené či pozměněné podobě a to ani její části v jakémkoliv médiu bez výslovného souhlasu autora. Za médium se považuje zejména internet, televize, rozhlas, časopisy, knihy, noviny a jiné tiskoviny.

3.       Autor povoluje přepsat či provést jakékoliv úpravy textů metod a článků v souladu s bodem 2.

4.       Autor dovoluje používat text ke studijním účelům, s tím, že v případě krátké citace bude bezpodmínečně uveden pramen původu.

5.       Za porušení autorských práv považuje uveřejnění prací druhé osoby, které jsou nápadně podobné, zaměnitelné či jsou tvořeny částmi textů uvedených na těchto stránkách. 

6.       V případě sporných situací se autor odvolává na autorský zákon.