Strukturovaný životopis

Jméno: Michal Douša, Ph.D.

Narozen: 9.2. 1968

Vzdělání

1986-1991

Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, obor Analytická chemie; diplomová práce: „Měření pohyblivostí a disociačních konstant z isotachoforetických dat s vodivostním detektorem“

1997-2004

Postgraduální studium, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, obor Analytická chemie; disertační práce: „Studium analytických vlastností a stanovení polyetherových antibiotik v krmivech“

Zaměstnání

1.6.1991-30.4.1992

Bochemie a.s., Bohumín, vedoucí laboratoře

1.7. 1992 – 28.2. 2003

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, manažer kvality, specialista a metodik HPLC

3.3. 2003 – 27.2.2004

QUINTA-ANALYTICA s.r.o., vývojový pracovník HPLC

1.3. 2004 – 31.12.2006

Ecochem a.s. (ALS Czech Republic s.r.o.), vývojový pracovník HPLC

2.1. 2007 – dosud

Zentiva a.s., vývojový pracovník HPLC, vedoucí Separační metody API

Další aktivity

Odborný recenzent časopisu J. AOAC Int. (od roku 2005)

Odborný recenzent časopisu Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (od roku 2006)

Odborný recenzent časopisu Journal of Separation Science (od roku 2008)

Odborný recenzent časopisu The European Journal of Medicinal Chemistry (od roku 2010)

Odborný recenzent časopisu Current Pharmaceutical Analysis (od roku 2011)

Odborný recenzent časopisu Scientia Pharmaceutica (od roku 2011)

Odborný recenzent časopisu Saudi Pharmaceutical Journal (od roku 2011)

Odborný posuzovatel ČIA (od roku 2004)

Zakladatel a předseda o.s. Česká chromatografická škola

Publikační činnost

 

Last modified: